Privacy policy

Eva Buter paardentherapie respecteert de privacy van de bezoekers van de website en haar klanten. In het bijzonder de rechten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.  Vanwege volledige transparantie heeft Eva Buter paardentherapie een beleid geformuleerd met betrekking tot het verwerken van klantgegevens met als doel dat deze de rechten zo goed mogelijk kunnen uitoefenen.

Art. 1 Wettelijke bepaling
Beheer
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens:
Eva Buter paardentherapie
Hengstdalseweg 193
6523 EG Nijmegen
Kvk: 75955172

Art.2 Verwerking van de persoonsgegevens
1. Uw persoonsgegevens worden verzameld door Eva Buter paardentherapie. Onder persoonsgegevens wordt verstaan, alle informatie over een geindentificeerd natuurlijk persoon.
2. Eva Buter paardentherapie verwerkt de volgende persoonsgegevens: Naam, adresgegevens, telefoonnummer en/of email adres.

Art. 3 Doel van de verwerking
Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor:
– een betere dienstverlening
– het onderhouden van relaties met u
– het doen van meldingen via post/mail of telefoon

Art. 4 Registratie persoonsgegevens
Uw gegevens worden geregistreerd in een electronisch dossier

Art. 5 Uw rechten met betrekking tot uw gegevens
– U heeft recht op inzage van, rectificatie of wissen van persoonsgegevens of beperking van de betreffende verwerking, alsmede het recht tot bezwaar maken en het recht op gegevens overdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met Eva Buter paardentherapie op te nemen via: evabuterpaardentherapie@gmail.com

Art. 6 Wettelijke verplichtingen
In geval van schending van wet of regelgeving, waarvan de betrokkenen wordt verdacht en waarvan de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een nadrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.

Art. 7 Bewaartermijn gegevens
De door Eva Buter paardentherapie bewaarde gegevens worden bewaard zolang de dienstverlening loopt of er sprake is van een eventuele vervolg afspraak. Wanneer er na 18 maanden geen sprake meer is van behandeling of benodigdheden van de gegevens worden de gegevens verwijderd.

Art 8. Toepasselijk recht
Op deze verklaring is het Nederlands recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd omtrent eventuele geschillen vanuit deze voorwaarden.